top of page
couple-at-the-beach-holding-hands-and-smiling_Btzphc0ri.jpg

En bedre alderdom

Symfoni gir mulighet for et spennende samspill mellom de eldre selv, kommune og frivillige organisasjoner. Det er et supplement til det arbeidet som allerede gjøres og fører ikke til kostnader for kommunen, men gir mulighet for et styrket sosialt nettverk, meningsfullt liv og bedre helse hos deltakerne.

Home: Welcome
Home: Services

Helsefremmende

Med vekt på sosiale nettverk, fysisk aktivitet og engasjement i nærområdet, fokuserer Symfoni på grunnleggende faktorer som er viktig for å opprettholde og utvikle god helse. I tillegg tilbys det flere helserelaterte aktiviteter underveis i programmet. Optimal helse for den enkelte øker overskudd, trygghet og livsglede, derfor er det viktig å oppmuntre til og tilrettelegge for helsefremmende tiltak.


Symfoni er en pådriver til sunne aktiviteter og holdninger.

graphicstock-affectionate-senior-couple-having-rest-under-tree-on-autumn-day_BQxcBt8GVb.jpg
group-of-friends-relaxing-sitting-on-garden-seat_StRl5S30Sj.jpg

Styrker sosiale nettverk

Det å vite at du betyr noe for noen, og at andre bryr seg om deg, er en av nøklene for et god liv. Et godt sosialt nettverk skaper den nødvendige tilhørigheten vi mennesker har behov for.  Våre nettverk forvitrer etter hvert som årene går, derfor er det viktig med tiltak som forebygger ensomhet.


Symfoni øker og styrker gode vennskap og gir flere bekjentskap.

Skaper lokalt engasjement

Å være engasjert skaper rutiner i hverdagen, forventninger, opplevelser og mestringsfølelser. Det utvikler og vedlikeholder fysiske og kognitive funksjoner. Det gir livet mening og framdrift. Passivitet er helseskadelig, derfor er det viktig med tiltak som oppmuntrer og tilrettelegger for engasjement og aktivitet.


Symfoni inspirerer og bidrar til lokalt engasjement.

graphicstock-active-seniors-riding-bikes-in-autumn-nature-they-having-romantic-time-outdoor_S0NMVN6Z
Home: Projects

Symfoni er gjennomført i

nedre eiker.png
holmestrand.png
sande.png
Lierkommune_pos.png
modum-kommune-01.jpg
drammen-kommune.png
Hole_logo_transparent.png
svelvik6.jpg
Home: Clients

Hvem står bak Symfoni?

Home: Testimonials
Rolf+Bergersen sv.jpg

Rolf Bergersen, ambassadør og tidligere ordfører i Nedre Eiker

Hogne-Hogganvik-2 sv.png

Hogne Hogganvik, Programutvikler og gruppeterapeut

Rosmary-Hogganvik-2 sv.png

Rosmary Hogganvik, Programutvikler og klinisk spesialist i sykepleie

Kontakt oss

Stasjonsgata 34

3300 Hokksund

32 25 08 70

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page